کاربر گرامی:

با ثبت نام در باشگاه گردشگری تفریحآتی، ضمن حمایت و هواداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، بر اساس قراردادهای فیمابین می توانید از تخفیف ها و برنامه های ویژه این باشگاه استفاده نمایید.همچنین در صورت تمایل به استفاده از خدمات پرداخت خودرو شامل عوارض بزرگراهی، پارک حاشیه ای و پارکینگ، مشخصات پلاک خودرو خود را نیزدر قسمت مربوطه وارد نمایید.

[boncard_shortcode]