باشگاه هواداری گردشگری ایران

باشگاه هواداری گردشگری ایران s 1

به باشگاه هواداری گردشگری ایران خوش آمدید.
این باشگاه با هدف حمایت از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور راه اندازی شده است. با حمایت و هواداری از این اماکن ضمن حفاظت از میراث کهن این سرزمین میتوانید از تخفیف ها و برنامه های ویژه این باشگاه استفاده نمایید