قوانین و مقررات

1-بلیت صادر شده به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.

 

2-کاربر موظف است اطلاعات بلیت صادر شده را نزد خود محفوظ نگه دارد،در غیر اینصورت سامانه تفریحآتی هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء استفاده از بلیت صادر شده ندارد.

 

3-کاربر هنگام خرید ملزم می باشند اطلاعات صحیح وارد کنند،در غیر اینصورت سامانه تفریحآتی مسئولیتی در قبال اطلاعات اشتباه ندارد.

 

4-کلیه بلیت های صادر شده در سامانه تفریحآتی به صورت دیجیتالی(pdf)بوده و هیچگونه بلیت فیزیکی صادر نخواهد شد.

 

5-بررسی تعداد ورودی های خریداری شده در مورد مکان هایی که به صورت مجموعه عرضه شده اند بر عهده کاربر بوده و سامانه تفریحآتی هیچ مسئولیتی در قبال انتخاب تعداد نادرست بلیت ها ندارد.

 

6-محتوای قرار گرفته در سامانه تفریحآتی تنها جنبه آگاهی خریداران را دارد،بدیهی است هرگونه سوءاستفاده از محتوای این سامانه غیر قانونی بوده و فرد یا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.